Emmerson Lumico Sp. z o.o. Kraków KrakówTwój partner w nieruchomościach Kontakt Praca Zarządzanie Wyceny Analizy Finanse O nas
O nas Finanse Analizy Wyceny Zarządzanie Praca Kontakt

Działka na sprzedaż Kraków - ul. Igołomska, Nowa Huta

ul. Igołomska, Nowa Huta, Kraków
Lokalizacja
Opis

Kraków Igołomska / Brzeska

Oferowana nieruchomość gruntowa położona jest w Krakowie po wschodniej stronie, przy dwóch głównych drogach krajowych z czego jedna nr 79 prowadzi na Sandomierz, druga na Brzesko aż do autostrady A4 kierunek Katowice- Rzeszów gdzie od ww. nieruchomości jest 12km do wjazdu na autostradę A4 (węzeł Szarów) oraz 8km do powstającego węzła wschodniej obwodnicy Krakowa S7 kierunek północ-południe, wschód-zachód Polski.

Działka o powierzchni 211 arów , ujęta w Planie Zagospodarowania jako U2.

TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ (U2):
 wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 50% ;

 wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej nie może być niższy niż 50%;

 wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m ;

Podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowa z zakresu

składowania, magazynowania i spedycji.

„ Usługach - należy przez to rozumieć usługi z zakresu handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, hotelarstwa, rzemiosła usługowego, urządzeń i obiektów turystyki, sportu i rekreacji, biurowe i administracji, instytucje finansowe, biura projektowe i badawczo - rozwojowe, lecznictwa, obiektów ochrony zdrowia (z wyłączeniem szpitali i domów pomocy społecznej), szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów kultury oraz inne usługi o zbliżonym charakterze, np. usługi niematerialne (konsultingowe, prawne, reklamowe itp.)”.

Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji:

 budynków z zakresu komunikacji i obsługi samochodowej, w tym: stacji paliw, stacji diagnostyki pojazdowej, salonu samochodowego, itp.;

 obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

 zieleni urządzonej ogólnodostępnej i izolacyjnej wraz z obiektami małej architektury;

 nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych, dojazdów i dojść do budynków;

 niezbędnych dla obsługi budynków miejsc parkingowych.

Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

 dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy usługowej i magazynowej z możliwością rozbudowy i przebudowy albo zastąpienie jej nową zabudową, przy zachowaniu warunków określonych w pozostałych ustaleniach planu;

Media w granicach działek. Ze względu na planowane ograniczenie wjazdów do centrum Krakowa samochodów o dużym tonażu jest to bardzo dobry punkt spedycyjny

i logistyczny.

Nieruchomość doskonale położona pod względem komunikacyjnym.

Biorąc pod uwagę Plan Zagospodarowania i powierzchnię działki, można osiągnąć zabudowę magazynową na poziomie 5 900 m2.

Cena sprzedaży działki 211 arów - 3,7 mln złotych do negocjacji.

Możliwa sprzedaż w dwóch opcjach :

działka 111 arów za cenę 2,1 mln ( do zabudowy 3 386 m2 )

działka 100 arów za cenę 1,6 mln ( do zabudowy 2557 m2 )

W sprawie oferty i dokumentów kontakt:

Krzysztof Has
Emmerson Dział Nieruchomości komercyjnych
tel. Kom. 516 000 927
krzysztof.has@emmerson.pl

Powyższa oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej za warte mają jedynie charakter informacyjny

Twój Partner w Nieruchomościach
Szczegóły
 • Przedmiot: brak danych
 • Symbol: GS-289874
 • Województwo: MAŁOPOLSKIE
 • Powiat: Kraków m.
 • Lokalizacja: Kraków
 • Dzielnica: Nowa Huta
 • Rejon: brak danych
 • Ulica: Igołomska
 • Cena: 3 700 000 PLN
 • Powierzchnia: 21100 mkw
 • Ilość pokoi: 0 pokoje
 • Piętro: brak danych
 • Rodzaj budynku: brak danych
 • Rok budowy: 0
3 700 000 zł
Krzysztof Has
Napisz
Podobne